Tìm hiểu về bảng phiên âm chữ cái tiếng Anh

Bảng phiên âm chữ cái tiếng Anh chuẩn quốc tế hay còn viết tắt là IPA (International Phonetic Alphabet) là bảng phiên âm những âm tiếng Anh quốc tế.

Xem thêm